Prydlesu Preswyl Calon

Calon Residential Leasing

Rydym yn prydlesu eiddo gan landlordiaid preifat ac yn eu cynnig i bobl sy’n ddigartref neu mewn perygl o fod yn ddigartref.

Mae CalonAdref yn darparu cartrefi parhaol i bobl ledled Caerdydd ac mae rhagor o wybodaeth i denantiaid CalonAdref ar y tudalennau gwasanaethau i denantiaid.

Mae’r cynllun Llety Dros Dro’n darparu cartref dros dro i bobl ddigartref sy’n cael eu hatgyfeirio atom gan y Cyngor. Mae tenantiaid sydd ar y cynllun wedyn yn aros yn yr eiddo hyd nes byddant wedi canfod cartref parhaol.

Gwybodaeth i landlordiaid

Rydym yn cynnig gwasanaeth rheoli a chynnal a chadw hwylus gyda:

  • Rhent wedi’i warantu am 3 blynedd heb ddim cyfnodau segur
  • Gwasanaeth rheoli o safon uchel bob amser
  • Gwaith trwsio mewnol a wneir gan gontractwyr o safon uchel

Rydym yn awyddus i brydlesu eiddo ym mhob ardal. Os oes gennych eiddo i’w brydlesu, cysylltwch â ni yn info@calon.co.uk i drefnu sgwrs.

This entry was posted on Wednesday, September 14th, 2011 by Jonathan